Máy Tính Để Bàn - Học Tập - Chơi Game - Tính Tiền Giá rẻ - Vi Tính Thiệu Nguyễn

Vi Tính Thiệu Nguyễn - ĐT: 0982...500...046 A. Thiệu // SMS// ZALO

So sánh sản phẩm (0)
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Game 01 =  i5 2400 // ram 8 // lcd 22 led
5,200,000 VNĐ
==>> Chương trình khuyến mãi đầu năm 2020  ==>Máy vi tính chơi GAME Giá Rẻ..
Game 02	: I7 2600 - ram 8 - lcd 22 in led - GATA 5.PUBG.FiFA 4
6,200,000 VNĐ
  ===       Khuyến mãi đầu năm 2020   == ==>Máy vi tính..
Game 06 : cpu i7 3770 = ram 8 = vga 730 = 22 in led
6,500,000 VNĐ
Máy Tính Để Bàn - Học Tập - Chơi Game - Tính Tiền Giá rẻ - Vi Tính Thiệu Nguyễn ..
Game 07 : i5 3470 = ram 8 = vga GTX 750
6,000,000 VNĐ
Máy Tính Để Bàn - Học Tập - Chơi Game - Tính Tiền Giá rẻ - Vi Tính Thiệu Nguyễn ..
Game 08 : i7  3770 = ram 8 = vga GTX 750
7,000,000 VNĐ
Máy Tính Để Bàn - Học Tập - Chơi Game - Tính Tiền Giá rẻ - Vi Tính Thiệu Nguyễn Vi..
Game 10 : i7 2600 = ram 8 ghz = vga 1050
7,000,000 VNĐ
Máy Tính Để Bàn - Học Tập - Chơi Game - Tính Tiền Giá rẻ - Vi Tính Thiệu Nguyễn ..
Máy game 05 : Chip i5 3470 và ram 8 ghz = vga 730
5,500,000 VNĐ
Máy Tính Để Bàn - Học Tập - Chơi Game - Tính Tiền Giá rẻ - Vi Tính Thiệu Nguyễn ..
Máy game 09 : i5 2400 =  ram 8 ghz =  vga 1050
6,200,000 VNĐ
Máy Tính Để Bàn - Học Tập - Chơi Game - Tính Tiền Giá rẻ - Vi Tính Thiệu Nguyễn Vi..
Máy Game 04 : cpu i7 2600 - ram 8 ghz - vga GTX 750
6,500,000 VNĐ
Máy Tính Để Bàn - Học Tập - Chơi Game - Tính Tiền Giá rẻ - Vi Tính Thiệu Nguyễn Vi..
Game 03 : i5 2400 - vga 750 - lcd 22 in led = GATA 5.PUBG.FiFA 4
5,500,000 VNĐ
Máy Tính Để Bàn - Học Tập - Chơi Game - Tính Tiền Giá rẻ - Vi Tính Thiệu Nguyễn Vi Tính ..
X

Chat trên facebook