Máy Tính Chơi Game : Liên Minh - PUBG , GATA 5 - Case LED - rất đẹp

So sánh sản phẩm (0)
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Game 01 =  i5 2400 // ram 8 // GT 730 // lcd 22 led
5,700,000 VNĐ
     Mã máy :Game 01 1/*Bo Mạch : Intel B75  full onboard  ..
Game 02	: I7 2600 //  ram 8 //  lcd 22 in led // Vga GT 730
6,800,000 VNĐ
  ===       Khuyến mãi đầu năm 2020   == ==>Máy vi tính..
Game 06 : cpu i7 3770 = ram 8 = vga 730 = 22 in led
7,200,000 VNĐ
Máy Tính Để Bàn - Học Tập - Chơi Game - Tính Tiền Giá rẻ - Vi Tính Thiệu Nguyễn ..
Game 07 : i5 3470 = ram 8 = vga GTX 750
6,200,000 VNĐ
Máy Tính Để Bàn - Học Tập - Chơi Game - Tính Tiền Giá rẻ - Vi Tính Thiệu Nguyễn ..
Game 08 : i7  3770 = ram 8 = vga GTX 750
7,600,000 VNĐ
Máy Tính Để Bàn - Học Tập - Chơi Game - Tính Tiền Giá rẻ - Vi Tính Thiệu Nguyễn Vi..
Game 10 : i7 2600 = ram 8 ghz = vga 1050
7,700,000 VNĐ
Máy Tính Để Bàn - Học Tập - Chơi Game - Tính Tiền Giá rẻ - Vi Tính Thiệu Nguyễn ..
Máy game 05 : Chip i5 3470 và ram 8 ghz = vga 730
6,200,000 VNĐ
Máy Tính Để Bàn - Học Tập - Chơi Game - Tính Tiền Giá rẻ - Vi Tính Thiệu Nguyễn ..
Máy game 09 : i5 2400 =  ram 8 ghz =  vga 1050
6,900,000 VNĐ
Máy Tính Để Bàn - Học Tập - Chơi Game - Tính Tiền Giá rẻ - Vi Tính Thiệu Nguyễn Vi..
Máy Game 04 : cpu i7 2600 - ram 8 ghz - vga GTX 750
7,200,000 VNĐ
Máy Tính Để Bàn - Học Tập - Chơi Game - Tính Tiền Giá rẻ - Vi Tính Thiệu Nguyễn Vi..
Game 03 : i5 2400 // vga GTX 750 // Ram 8G //  lcd 22 in led
6,000,000 VNĐ
Máy Tính Để Bàn - Học Tập - Chơi Game - Tính Tiền Giá rẻ - Vi Tính Thiệu Nguyễn Vi Tính ..
X

Chat trên facebook