Máy Tính Chơi Game : Liên Minh - PUBG , GATA 5 - Case LED - rất đẹp

 

 
So sánh sản phẩm (0)
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Game 01 =  i5 2400 // ram 8 // GT 730 // SSD 120
5,700,000 VNĐ
     Mã máy :Game 01 1/*Bo Mạch : Intel B75  full onboard  ..
Game 07 : i5 3470 = ram 8 = vga GTX 750 || SSD
6,200,000 VNĐ
Máy Tính Để Bàn - Học Tập - Chơi Game - Tính Tiền Giá rẻ - Vi Tính Thiệu Nguyễn ..
Máy Game 11 : CPU i5-4570 || Ram 8 GB || VGA GTX 1050 || SSD 240G || LCD 24"
8,300,000 VNĐ
Máy Tính Để Bàn - Học Tập - Chơi Game - Tính Tiền Giá rẻ - Vi Tính Thiệu Nguyễn Vi..
Máy Game 12 : CPU i5-4570 || Ram 16 GB || VGA GTX 1060 || SSD 240G || LCD 24"
9,850,000 VNĐ
Máy Tính Để Bàn - Học Tập - Chơi Game - Tính Tiền Giá rẻ - Vi Tính Thiệu Nguyễn Vi Tính ..
Máy Game 13 : CPU i7-4770 || Ram 8GB || VGA GTX 1050 || SSD 240G || LCD 24"
9,900,000 VNĐ
Máy Tính Để Bàn - Học Tập - Chơi Game - Tính Tiền Giá rẻ - Vi Tính Thiệu Nguyễn Vi Tính ..
Máy Game 14 : CPU i7-4770 || Ram 16GB || VGA GTX 1060 || SSD 240G || LCD 24"
11,450,000 VNĐ
Máy Tính Để Bàn - Học Tập - Chơi Game - Tính Tiền Giá rẻ - Vi Tính Thiệu Nguyễn Vi Tính ..
Máy Game G20: H110 || 7100 || 16GB || SSD || 22inch
7,650,000 VNĐ
Máy Tính Để Bàn - Học Tập - Chơi Game - Tính Tiền Giá rẻ - Vi Tính Thiệu Nguyễn Vi Tính ..
Máy Game G21: H110 || 8100 || 16GB || SSD || 22inch
8,050,000 VNĐ
Máy Tính Để Bàn - Học Tập - Chơi Game - Tính Tiền Giá rẻ - Vi Tính Thiệu Nguyễn Vi Tính ..
Máy Game G22: H110 || G4560 || 8GB || SSD || 22inch
5,600,000 VNĐ
Máy Tính Để Bàn - Học Tập - Chơi Game - Tính Tiền Giá rẻ - Vi Tính Thiệu Nguyễn Vi Tính ..
Máy Game G23: H110 || 7100 || 8GB || SSD || 22inch
6,550,000 VNĐ
Máy Tính Để Bàn - Học Tập - Chơi Game - Tính Tiền Giá rẻ - Vi Tính Thiệu Nguyễn Vi Tính ..
Máy Game G24 : CPU i5-4570 || Ram 8 GB || SSD || LCD 22"
5,850,000 VNĐ
Máy Tính Để Bàn - Học Tập - Chơi Game - Tính Tiền Giá rẻ - Vi Tính Thiệu Nguyễn Vi Tính ..
Máy Game G25 : CPU i7-4770 || Ram 8 GB || SSD || LCD 22"
7,250,000 VNĐ
Máy Tính Để Bàn - Học Tập - Chơi Game - Tính Tiền Giá rẻ - Vi Tính Thiệu Nguyễn Vi Tính ..
Máy Game 04 : cpu i7 2600 - ram 8 ghz - vga GTX 750 || SSD
7,200,000 VNĐ
Máy Tính Để Bàn - Học Tập - Chơi Game - Tính Tiền Giá rẻ - Vi Tính Thiệu Nguyễn Vi..
X

Chat trên facebook